Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Mai******** 1.010.000đ
2 Kie******** 125.000đ
3 Mao******** 100.000đ